Hej, vi är Gullspång!

Vi hjälper entreprenörer med kompetens, kontakter, kraft och kapital i utbyte mot delägarskap.

Läs mer!

Team

Vi har lång erfarenhet av ägarfrågor, styrelsearbete och operationellt arbete i tillväxtbolag.

Christer
Senior rådgivare

Erfarenhet från Handelsbanken och från ledande positioner inom Electrolux, Kuben och Kinnevikkoncernen. Sedan 30 år tillbaka investerare i onoterade bolag. Fil.mag. ekonomi.

  • LinkedIn
Gustaf
Affärsängel

Medgrundare och tidigare VD för mjukvarukonsultbolaget Citerus. Konsult, projektledare samt chef för verksamhetskonsulter på Tieto. Civ. ing. Informationsteknlogi.

  • Twitter
  • LinkedIn
Magnus
Affärsängel

INSEAD MBA. Civ. ing. energisystem. Fil. kand. ekonomi, Konsult- och projektledarerfarenhet från Vattenfall.

  • Twitter
  • LinkedIn

Erbjudande

Vi erbjuder entreprenörer kompetens, kontakter, kraft och kapital i utbyte mot delägarskap.

Inriktning

Vi engagerar oss företrädelsevis i svenska IT-, teknik-, och energibolag med stor tillväxtpotential och siktet inställt på internationell expansion. Vi letar efter bolag som löser ett konkret problem åt en köpstark målgrupp på en tillväxtmarknad och som besitter något unikt – kompetens, kontakter, kunskap, produkter – som ökar bolagets chanser att lyckas fånga den marknaden.

Eftersom de flesta startups måste modifiera sitt ursprungliga värdeerbjudande innan de kan bli lönsamma utvärderar vi dock framför allt ledning och ägare i bolaget innan vi fattar ett investeringsbeslut. Det är viktigare att veta vilka som är ombord på bussen än exakt vart den är på väg.

Kompetens, kontakter och kraft

Vi ser oss som företagsbyggare; lika stora delar ägare som entreprenörer.

Vi stöttar våra bolag med styrelse- och strategiarbete, sälj- och marknadsföringsaktiviteter, affärsmodellutveckling, rekrytering och organisationsfrågor. Vi är både bollplank och bidrar med en extra hand där det för tillfället behövs mest.

Eftersom vi har grundat och drivit egna bolag och sett en stor mängd entreprenörsdrivna bolag kan vi ta med oss ett utifrånperspektiv in i verksamheten – eller helt enkelt hjälpa till att hitta kunder, medarbetare, leverantörer och rådgivare i vårt nätverk.

Kapital

Vi investerar initialt mellan en halv och fem miljoner kr i de bolag vi engagerar oss i med intentionen att bidra med ytterligare expansionskapital vid behov. Vårt första råd till de entreprenörer vi träffar är dock att så långt det är möjligt finansiera bolaget genom försäljning, kundfinansierad utveckling eller genom lån, eftersom ägandet i bolaget är den dyrbaraste tillgången som entreprenören förfogar över.

Vi ser oss snarare som ägare än som investerare och målsättningen är att det aldrig ska uppstå energislukande ägarfrågor i de bolag som vi är delägare i; Ledningen ska kunna ägna all sin tid åt kunderna. Vi har också ambitionen att vara enkla att ha att göra med och kunna ge snabba svar.

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Besöksadress: Nybrokajen 7, 6 tr, Stockholm

Om GULLSPÅNG

GULLSPÅNG Invest är en familjeägd verksamhet som sedan 30 år tillbaka investerar eget kapital i framför allt onoterade, svenska entreprenörsdrivna tillväxtbolag. Vi är långsiktiga och ser oss som ägare snarare än som investerare. Bolaget har sina rötter i Gullspång, Västergötland, där Isac Brandberg i början av 1900-talet lånade pengar för att starta en handelsverksamhet och därmed kunde lägga grunden till det kapital som vi nu investerar för att dagens entreprenörer ska kunna realisera sina affärsidéer. Vi tittar på i stort sett alla alla branscher, med tonvikt på teknik-, energi- och internetbolag.