Vi hjälper entreprenörer att bygga bolag
i världsklass

Gullspång Invest är ett familjeföretag med en långsiktig investeringshorisont. Vi bidrar med industriell kunskap, långsiktig finansiering och entreprenörsanda till våra portföljbolag: företag som skapar meningsfullt värde med hjälp av skalbara affärsmodeller. Vi är särskilt intresserade av energi, mat, vatten, hälsa, utbildning och resurseffektivisering.

Våra värderingar

Vi är värderingsdrivna. Vi investerar bara om vi delar övriga ägares och ledningens värderingar vilket ökar chansen till ett framgångrikt långsiktigt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende.

Vi ser människorna bakom bolagen och hjälper er att växa, både som individer och som arbetslag.

Vi är entreprenörer. Vi har själva byggt bolag och sett många bolag byggas.

Vi är långsiktiga. Vi planerar för nästa generation, inte för en försäljning.

Vi är uthålliga. Det tar tid att bygga bolag i världsklass. Vi har de resurser som krävs om resan visar sig vara längre än vad ni trodde från början.

Vi investerar inte om vi inte kan hjälpa er. Vårt främsta verktyg för att hantera risk är vår egen erfarenhet och vårt nätverk. Vi börjar alltid med en gemensam idé om hur vi kan hjälpa er att bygga ert bolag.

Exempel på portföljbolag

Energi
Mat
Utbildning
Resurseffektivisering

Kontakta oss
Vi gör både såddinvesteringar i bolag i tidiga faser, bidrar med expansionskapital och köper mer etablerade företag.

Om ni har en tydlig bild av hur ni vill bygga ett framgångsrikt bolag som skapar meningsfullt värde och tror att vi är rätt partner på resan, hör av er.

Christer, Gustaf, Magnus och Erik Brandberg
hello@gullspanginvest.se

Ingmar Bergmans gata 2
114 34 Stockholm